מסעות קודמים

אוקטובר 2018 – מסע חורף באלפים

מפרטים אורך: 194.64 רוֹחַב: 80.55 בסיס גלגלים: 114.21 ביצועים מנוע: 4.4 liter V8 כּוֹחַ: 585 hp תִמסוֹרֶת: שישה הילוכים ברצף פנים הפנים של BMW M6 GT3 2016 היא לא שטויות עבודה. למרות הפרטים אינם משותפים עדיין אבל תמונות רשמיות לחשוף הנהג ממוקד, ספורטיבי גזע מרוץ הפנים ללא תכונות נוחות בו. יש לה מרובה פונקציות מרוץ … קראו עוד

ספטמבר 2018 – מסע חורף באלפים

מפרטים אורך: 194.64 רוֹחַב: 80.55 בסיס גלגלים: 114.21 ביצועים מנוע: 4.4 liter V8 כּוֹחַ: 585 hp תִמסוֹרֶת: שישה הילוכים ברצף פנים הפנים של BMW M6 GT3 2016 היא לא שטויות עבודה. למרות הפרטים אינם משותפים עדיין אבל תמונות רשמיות לחשוף הנהג ממוקד, ספורטיבי גזע מרוץ הפנים ללא תכונות נוחות בו. יש לה מרובה פונקציות מרוץ … קראו עוד

אוגוסט 2018 – מסע חורף באלפים

מפרטים אורך: 194.64 רוֹחַב: 80.55 בסיס גלגלים: 114.21 ביצועים מנוע: 4.4 liter V8 כּוֹחַ: 585 hp תִמסוֹרֶת: שישה הילוכים ברצף פנים הפנים של BMW M6 GT3 2016 היא לא שטויות עבודה. למרות הפרטים אינם משותפים עדיין אבל תמונות רשמיות לחשוף הנהג ממוקד, ספורטיבי גזע מרוץ הפנים ללא תכונות נוחות בו. יש לה מרובה פונקציות מרוץ … קראו עוד

יולי 2018 – מסע חורף באלפים

מפרטים אורך: 194.64 רוֹחַב: 80.55 בסיס גלגלים: 114.21 ביצועים מנוע: 4.4 liter V8 כּוֹחַ: 585 hp תִמסוֹרֶת: שישה הילוכים ברצף פנים הפנים של BMW M6 GT3 2016 היא לא שטויות עבודה. למרות הפרטים אינם משותפים עדיין אבל תמונות רשמיות לחשוף הנהג ממוקד, ספורטיבי גזע מרוץ הפנים ללא תכונות נוחות בו. יש לה מרובה פונקציות מרוץ … קראו עוד

יוני 2018 – מסע חורף באלפים

מפרטים אורך: 194.64 רוֹחַב: 80.55 בסיס גלגלים: 114.21 ביצועים מנוע: 4.4 liter V8 כּוֹחַ: 585 hp תִמסוֹרֶת: שישה הילוכים ברצף פנים הפנים של BMW M6 GT3 2016 היא לא שטויות עבודה. למרות הפרטים אינם משותפים עדיין אבל תמונות רשמיות לחשוף הנהג ממוקד, ספורטיבי גזע מרוץ הפנים ללא תכונות נוחות בו. יש לה מרובה פונקציות מרוץ … קראו עוד

מאי 2018 – מסע חורף באלפים

מפרטים אורך: 194.64 רוֹחַב: 80.55 בסיס גלגלים: 114.21 ביצועים מנוע: 4.4 liter V8 כּוֹחַ: 585 hp תִמסוֹרֶת: שישה הילוכים ברצף פנים הפנים של BMW M6 GT3 2016 היא לא שטויות עבודה. למרות הפרטים אינם משותפים עדיין אבל תמונות רשמיות לחשוף הנהג ממוקד, ספורטיבי גזע מרוץ הפנים ללא תכונות נוחות בו. יש לה מרובה פונקציות מרוץ … קראו עוד

אפריל 2018 – מסע חורף באלפים

מפרטים אורך: 194.64 רוֹחַב: 80.55 בסיס גלגלים: 114.21 ביצועים מנוע: 4.4 liter V8 כּוֹחַ: 585 hp תִמסוֹרֶת: שישה הילוכים ברצף פנים הפנים של BMW M6 GT3 2016 היא לא שטויות עבודה. למרות הפרטים אינם משותפים עדיין אבל תמונות רשמיות לחשוף הנהג ממוקד, ספורטיבי גזע מרוץ הפנים ללא תכונות נוחות בו. יש לה מרובה פונקציות מרוץ … קראו עוד

מרץ 2018 – מסע חורף באלפים

מפרטים אורך: 194.64 רוֹחַב: 80.55 בסיס גלגלים: 114.21 ביצועים מנוע: 4.4 liter V8 כּוֹחַ: 585 hp תִמסוֹרֶת: שישה הילוכים ברצף פנים הפנים של BMW M6 GT3 2016 היא לא שטויות עבודה. למרות הפרטים אינם משותפים עדיין אבל תמונות רשמיות לחשוף הנהג ממוקד, ספורטיבי גזע מרוץ הפנים ללא תכונות נוחות בו. יש לה מרובה פונקציות מרוץ … קראו עוד

פברואר 2018 – מסע חורף באלפים

מפרטים אורך: 194.64 רוֹחַב: 80.55 בסיס גלגלים: 114.21 ביצועים מנוע: 4.4 liter V8 כּוֹחַ: 585 hp תִמסוֹרֶת: שישה הילוכים ברצף פנים הפנים של BMW M6 GT3 2016 היא לא שטויות עבודה. למרות הפרטים אינם משותפים עדיין אבל תמונות רשמיות לחשוף הנהג ממוקד, ספורטיבי גזע מרוץ הפנים ללא תכונות נוחות בו. יש לה מרובה פונקציות מרוץ … קראו עוד